Fokus Digital Services

Какво споделят използващите ръководството:

"Фирмата ни работи с контрагенти от ЕС и това често ми създава проблеми. Още повече, че беше трудно да се намерят материали за ВОД и ВОП, които да са добре систематизирани. Е, сега, откакто ползвам ръководството за ВОД, ВОП и Тристранни операции, мога да съм спокойна, че винаги мога да направя справка, ако се усъмня или нещо ме обърка."

А. Василева, Русе

"Тристранните операции винаги са били много объркващи за мен. За жалост, работя във фирма, където те са често срещани. Много исках да дойда на Вашия семинар за ВОД, ВОП и тристранни операции, но не успях! Затова и много се зарадвах, че сте издали съветите от него. Благодарение на CD Движение на стоки и услуги в ЕС си изясних важните моменти и вече ми е много по-лесно."

Р. Росенов, Пловдив
ВОП
ВОД
Тристранни операции
Не! на объркването!
Край на грешките!
Сбогом на глобите

Уважаеми г-н/г-жо Счетоводител,

От казусите, които получава редакцията ни, знаем, че сделките със стоки и услуги създават множество проблеми на Вас - счетоводителите.

Кога има и кога няма ВОП и ВОД?
Кога трябва и кога не трябва да начислявате ДДС?
Кои сделки се включват в отчетните регистри? В кои регистри? В коя колона?

Да не говорим за затрудненията да се ориентирате в тристранните и верижните операции...

Рискът от объркване е огромен.

Не е изненадващо тогава, че стресът непрекъснато Ви бомбардира. В крайна сметка не се занимавате само с ВОД и ВОП, нали?

Но! Сега можете да се справите с проблемите с ВОД, ВОП и тристранните операции! Ключът към решаването им е CD Движение на стоки и услуги в ЕС: осчетоводяване и деклариране.

Ръководството Ви носи всички онези практически принципи и съвети, които Вашите колеги счетоводители научиха на семинар Движение на стоки и услуги в ЕС - осчетоводяване и деклариране!

И Вие можете да се възползвате от тях!

Внимание! Наръчник CD Движение на стоки и услуги в ЕС: осчетоводяване и деклариране е актуализиран!

Вижте какво ще откриете в актуализацията му:

Подаване на ДДС декларация за внос от турция на хартия, закупена от испанска фирма
Издаване на фактури към ФЛ от страни във и вън от ЕС
Възстановяване на ДДС за ООД по обикновена процедура на стоки за Япония, закупени и платени от немска фирма
Основание за неначисляване на ДДС при извършване на услуга, свързана с недвижим имот
Счетоводни записвания за фактура за доставка от полска фирма
Освободени доставки към институции на ЕС
Начисляване на ДДС за машина, закупена от Германия, и отдадена под наем в Испания
Данъчно третиране на случаите на ВОД на стоки


Можете да поръчате и по телефона!

Обадете се на 0888 933 813 и заявете избраните от Вас продукт/и!


Какво ще откриете в

CD Движение на стоки и услуги в ЕС: осчетоводяване и деклариране


ВОП и Тристранни операции ВОД
Общи и особени случаи на ВОП
Критерии за ВОП
Липса на ВОП:
придобивания със специален ред на облагане
движения на стоки с временен характер
Режим на ВОП:
място на изпълнение
данъчно събитие
определяне момента на прехвърляне на собствеността
данъчно събитие - особени случаи
изискуемост на данъка
данъчна основа
данъчна ставка
Верижни доставки:
транзитна продажба
верижни доставки
Тристранна операция
Облагане на верижни доставки
Документиране и начисляване на данъка:
документиране и начисляване на данъка при ВОП
документиране и начисляване на данъка при тристранна операция
Удостоверяване на обстоятелства по доставките и корекции на данъка:
ВОП по чл. 62, ал. 2 от ЗДДС
посредник в тристранна операция
Включване на доставките в отчетните регистри
Изправяне на грешки
Общи и особени случаи на ВОД
Критерии за ВОД
Липса на ВОД:
доставки със специален ред на облагане
движения на стоки с временен характер
Режим на ВОД:
място на изпълнение
данъчно събитие
изискуемост на данъка
данъчна основа
данъчна ставка
условия за прилагане на нулева ставка
Удостоверяване на обстоятелства:
документ за доставка
доказателства за вътрешно общностния транспорт на стоката
Корекция на данъка при липса на изискуемите документи
Данъчен кредит и възстановяване:
право на данъчен кредит за получените доставки
условия за ускорено възстановяване - чл. 92, ал. 3, т. 1 от ЗДДС
Кажете "Сбогом!" на:
объркванията глобите стреса грешките


Осигурете си помощникa, с чието съдействие:

Ще спестите парите, които иначе бихте:
дали за глоби
платили на консултанти
похарчили за дебели теоретични книги

Ще спестите ценно време - вместо да търсите, ще имате под ръка сигурно практическо ръководство

Ще се освободите от стреса в работата си, а така:
няма да допускате пропуски
няма да правите грешки, защото именно стресът, а не некомпетентността Ви е причината за тях.

Можете да поръчате и по телефона!

Обадете се на 0888 933 813 и заявете избраните от Вас продукт/и!

Какво още Ви препоръчваме:


РС Издателство и Бизнес Консултации – Кои сме ние?

Създадена през 2011 година, нашата компания вече 5 години предлага експертна литература в областите счетоводство, трудово право и мениджмънт.

Разчитайки на нас, можете да получите практическа помощ чрез:
електронни книги на CD - с възможност за безплатни актуализации с допълнителни статии и казуси;
печатни издания - текстове на закони и решения на реални казуси;
персонални консултации със специалисти в два онлайн портала - Портал Счетоводство (www.portalschetovodstvo.bg) и Портал ТРЗ Нормативи (www.portaltrznormativi.bg).

Стремежът ни е да правим своите клиенти по-успешни, по-компетентни, по-големи професионалисти.

Работим с екип утвърдени експерти от градовете София, Варна, Русе, Габрово, Пловдив. Сред тях се нареждат проф. д-р Стоян Дурин, Елена Илиева, Наталия Василева, Ели Марова, Красимира Гергева, Трендафил Василев, Пламен Ангелов, Миглена Трифонова, Христо Досев и др. С тяхно съдействие Ви предоставяме най-ценния тип решения – практическите - във всяка една от трите сфери. Такива, каквито можете без колебания и съмнения да приложите в своята работа.

Свържете се с нас на електронен адрес info@biznesidei.bg и телефони + 359 877 954 760; + 359 889 333 639

Други наши продукти можете да откриете на www.straton.bg.

Форма за поръчка

Поставете отметка на желаните продукти:

Попълнете

Телефонният Ви номер е необходим, за да се свържем с Вас относно Вашата заявка .
Предоставените от Вас данни са лични и попадат под специална защита, по смисъла на ЗЗЛД. Давам съгласието си "РС издателство и бизнес консултации" ЕООД да събира и обработва попълнените данните в този талон. Информационна бележка!

Условия за връщане и рекламация

* Полетата маркирани със звездичка са задължителни!

ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ